Tìm thấy kháng thể 'vô hiệu hóa hoàn toàn' virus gây COVID-19