Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ đại án kinh tế Ocean Bank