Thượng úy CAND ở Thanh Hóa chính là thủ phạm táo tợn gây ra cướp Ngân hàng Vietcombank