Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ tư vấn kinh tế