Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên - Huế