Thiếu tá công an đòi thích thì cởi đồ, chọn thời gian địa điểm”