The Straits Times: Covid-19 không thể “níu chân” Việt Nam