Tàu tác chiến duyên hải (LCS 10) phóng tên lửa NSM trong cuộc tập trận