Tàu Khánh Hòa lao xuyên qua 4 tàu hải cảnh, áp sát tàu Hải Dương Địa Chất 8