Tàu hải cảnh Trung Quốc đã ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh cá ở EEZ của Việt Nam