Tàu hải cảnh 35111 và tàu Khanh Hoa 01015 vờn nhau ngoài biển