Tàu hải cảnh 35111 quay trở vào neo đậu bên trong đảo nhân tạo của Đá Chữ Thập