Tàu Crest Argus 5 hỗ trợ giàn khoan Hakuryu-5 bị 2 tàu hải cảnh hằm hè tại khu vực lô dầu 06.1