Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi 'Cấp bách nhất là chống dịch Covid-19'