Tạm giữ kẻ giả mua trà sữa rồi trộm iPhone, kéo lê bị hại trên đường