Tài xế Mercedes trong clip hất rào chắn, phi xe “thông chốt” kiểm dịch