Sự thật kinh hoàng về loại vi khuẩn “ăn thịt người” đang hoành hành trở lại