Shipper bị CSGT xử phạt, tạm giữ phương tiện ngày 8/8/2021