Sạt lở tỉnh lộ 433 từ TP Hòa Bình đến huyện Đà Bắc.