Quyết định “khai tử” sổ hộ khẩu – Chính phủ hướng tới một nền hành chính vì dân