Quốc lộ 6 Hòa Bình ngập sâu, ôtô chết máy hàng loạt