Phó Chủ tịch TPHCM giải đáp về “Kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của TPHCM sau ngày 15/9”