Phải đuổi khỏi ngành nữ cảnh sát giao thông chửi bới nhân viên hàng không