Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Không biết luật thì về rừng U Minh mà ở’