Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua không muốn đoàn tụ với cô Thảo'