NÓNG: Biden phát biểu trước toàn quốc về kết quả bầu cử