Nổ lớn ở Beirut, 78 người chết, 4.000 nạn nhân bị thương