Nikkei: Nhà đầu tư ngoại tin tưởng vào triển vọng của Việt Nam sau giãn cách