Nhiều người sập bẫy tiền ảo iFan, Pincoin: Tổng giám đốc Modern Tech nói gì?