Nhét sắt, nhồi xi măng vào tượng Phật dát vàng bán theo cân.mp4