Nhạc sĩ Trần Tiến hát ca khúc sáng tác trên giường bệnh