Nhà Trắng ‘công bố’ tài liệu 234 trang cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ