Nguyễn Huỳnh Tú Trinh chỉ đạo nhân viên Công ty địa ốc Alibaba đập xe công an