Người nước ngoài nói gì khi ở Việt Nam trong mùa Covid-19