Người đàn ông vui sướng vì nhận được quà hỗ trợ, khoảnh khắc vừa xúc động vừa xót xa