Người đàn ông qua đường ẩu còn giở thói côn đồ, dân mạng phẫn nộ