Người dân Donetsk vẫy cờ Nga ăn mừng 'ngày độc lập'