Nghi tái nhiễm COVID-19, cả tầng chung cư phải xét nghiệm