Nghẹt thở xem hai ‘bông hồng thép’ biểu diễn khí công