Một đề thi mà mọi thí sinh đều làm được có phải là đề thi thành công?