Máy bay bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng ở Trung Quốc