Lý giải về phát biểu khó hiểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long