Lời hứa dang dở của vị chủ tịch xã quên mình cứu người