LIVE- Triều Tiên duyệt binh lớn nhất lịch sử đáp trả Mỹ -Military-Parade-2017--105th--Anniversary-of-Kim-Il-Sung