Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất