Lễ đón Chủ tịch Triều Tiên thăm chính thức hữu nghị Việt Nam