Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu