Lãnh đạo tỉnh ấp úng, Thủ tướng sốt ruột vì dịch 'từ xanh sang đỏ'