Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên