Kinh hoàng clip người phụ nữ bị cuốn phăng theo dòng lũ dữ ở Quảng Nam